Style Switcher

Color
Select layout Style
جمعه, 19 مهر 727 ثبت اظهار نامه ثبت شرکت

ثبت اظهار نامه ثبت شرکت

فرم خام ثبت اظهار نامه ثبت شرکت

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

اظهار نامه ثبت شرکت های سهامی

 

1-    نام شرکت

 

2-    هویت کامل و اقامتگاه موسسین

 

 

 

 

3-    موضوع شرکت

 

 

 

4-    مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک

 

 

5-    تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

 

6-    میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.

 

 

 

7-    مرکز اصلی شرکت

 

8-    مدت شرکت از تاریخ                             به مدت

 

9-    مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند

 

10-                       نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت

 

11-                       بازرسان اصلی و علی البدل شرکت

 

12-                       محل شعب فعلی شرکت و مدیران آن

 

 

13-                      اساسنامه شرکت مشتمل بر       ماده و       تبصره می باشد که در جلسه مورخ              

       موسسین شرکت به تصویب رسیده است .

بتاریخ ......

محل امضاء موسسین ( در زمان تاسیس ) و کلیه اعضاء هیات مدیره ( در زمان افزایش سرمایه )

 

 

ثبت شرکت آفتاب با بیش از 16 سال سابقه در امور خدمات حقوقی و مشاوره ای شرکت ها

تماس با ما

آدرس : بلوار کشاورز -

خیابان فلسطین شمالی 

نرسیده به میدان فلسطین 

پلاک 388 - طبقه اول - واحد 2

تلفن:88989038 21 98+